Metaal prothese

Metaal-op-metaal prothese

(zie figuur 3 en 4).

Sinds kort wordt er in de ANCA-kliniek ook gebruik gemaakt van een nieuw soort metaal-op-metaal heupprothese.   Er zijn nu protheses(Microport-CONSERVE-Plus en Matortho-ADEPT-Hip-Resurfacing) op de markt waar bij de fabricage van het gewricht gebruik wordt gemaakt van een hardere cobalt-chroomverbinding, waardoor ze minder snel slijten dan de gewone cobalt-chroom koppels en nog veel minder dan de polyethyleen heupkommen. (Zie figuur 1 en 2)

Andere voordelen zijn:

  • Minder broos, waardoor minder krassen (en dus ook minder slijtage)
  • Grotere heupkoppen, die kunnen zorgen voor een grotere ´Range of Motion` (bewegingsruimte). (Zie figuur 5)
  • Meer stabiliteit (ook door grotere kop), waardoor verminderde kans op luxatie (heup uit de kom)

Een voordeel met betrekking tot de heupkom betreft bij deze protheses dat door de stevigheid van de kop, er gekozen kan worden voor een kleinere kom. Hierdoor hoeft de chirurg minder bot weg te halen om de kom te plaatsen. Dit is vooral een voordeel bij de jongere, actieve patiënt.

De verbetering van de nieuwe reeks metaal-op-metaal koppels kan samengevat worden in het feit dat er een verschil zit tussen de hardheid van de heupkop en de heupkom. De kop is gemaakt van een harder metaal dan de kom, daar bij elke heupprothese de kop sneller slijt dan de kom. (Verschil in hardheid = “differential hardness”)

Mocht u overgevoeligheid hebben voor metalen, meldt u dit dan aan uw chirurg. (zie metaalallergie pagina) Er wordt op dit moment uitgebreid onderzoek gedaan naar de eventuele risico’s die er aan vrije metaal-ionen in het bloed zitten. (zie ook metaal-ionen pdf)

Verder is het ook belangrijk om te weten dat niet elke prothese voor elke patiënt geschikt is. Daarom beslist de chirurg voor de operatie, met u samen, wat bij u de beste keuze is voor uw prothese.

Eén van de protheses die gebruikt wordt, is geïmplanteerd in de heup van tennislegende Jimmy Connors (zie figuur 6). Gedurende het einde van zijn carrière waren de pijnklachten in de heup zijn grootste concurrent. Na de operatie is hij weer terug op de tennisbanen te vinden.

metaal-fig3 Figuur 1. Metaal-op-metaal kop en kom los.

metaal-fig4 Figuur 2. Totale heup prothese metaal-op-metaal

8metaal-fig1 Figuur 3. Slijtage metaal-op-metaal tov metaal-op-polyethyleen (Ultamet™ van DePuy)

metaal-fig2 Figuur 4. Slijtage vermindering nieuwe prothese t.o.v. vorige generatie protheses. (Wright Conserve® tov Wright Conserve® A-klasse™)

metaal-fig5 Figuur 5. Grotere Range of Motion

metaal-fig6 Figuur 6. Jimmy Connors.