Ontslag

Algemene Richtlijnen bij Ontslag

Tijdens de afgelopen weken, hebt u een moeilijke periode doorgemaakt: de opname in het ziekenhuis, de heelkundige ingreep, het stappen met de nieuwe heup, en uiteindelijk het ontslag. Nu bent u voldoende hersteld om huiswaarts te keren. In de volgende zes tot acht weken zal uw heup verder genezen. U dient een evenwicht te vinden in uw revalidatie. Oefening dient afgewisseld te worden met rust. Probeer niet uzelf te overtreffen of de pijngrens te overschrijden.

INSTRUCTIES BIJ ONTSLAG

De meeste van onze patiënten die opgenomen worden voor een resurfacing of totale heup, kunnen zonder complicaties de 4 de dag na operatie het ziekenhuis verlaten. Patiënten die opgenomen worden voor een revisie of bilaterale ingreep dienen langer opgenomen te worden.  Hun ontslag wordt individueel bepaald volgens hun revalidatie.  Alle ontslagpapieren worden u tijdig overhandigd.  Een eventuele controledatum wordt afgesproken. Uw medische controles zijn zeer belangrijk. Het is evenzeer belangrijk dat u zich aan de regels en opgelegde instructies houdt. Het is mogelijk dat u thuis nog hulp nodig hebt. Wij zullen u begeleiden en helpen om deze hulp en aanpassingen te bekomen. Sommige patiënten hebben meer hulp nodig of dienen nog een tijdje in een hersteloord door te brengen. Als dit voor u zo is, zal de sociaal assistente u hierbij helpen. Terwijl u in het ziekenhuis bent, zullen de specifieke aanpassingen afgesproken worden, of kunnen voorschriften gemaakt worden indien u zelf bij de lokale mutualiteit of bandagist de nodige hulpmiddelen wilt aanvragen.

PREVENTIE VAN LUXATIES (ONTWRICHTINGEN)

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u wanneer u in bed ligt een speciaal kussen tussen de benen (ook wel “jef” genoemd) om verkeerde bewegingen met de benen te vermijden. Tevens dienen volgende regels levenslang in acht genomen te worden en zeker en vast gedurende de eerste 6-8 weken. Uitzondering hierop vormt de BHR resurfacing prothese gezien de minieme kans op luxatie.

 • Bij het zitten dient u er steeds voor te zorgen dat knieën zich lager dan de heupen bevinden, vb door een kussentje op de stoel te leggen.
 • Vermijd het kruisen van de benen.
 • Vermijd sterk vooroverbuigen, vb om iets op te rapen.
 • Hou bij het zitten de benen altijd wat uit elkaar.

WONDVERZORGING

De haakjes die de wonde samenhouden, worden normalerwijs verwijderd na een periode van veertien dagen. De haakjes worden in twee tijden verwijderd (de eerste helft na veertien dagen, de andere helft de dag nadien). Indien u vroeger huiswaarts keert, kan een thuisverple(e)g(st)er en/of de huisarts de wonde verder verzorgen en de haakjes verwijderen. Eén dag na het verwijderen van de haakjes mag u reeds douchen. Twee dagen na het verwijderen van de hechtingen mag u in bad met de wonde.

TEKENS VAN INFECTIE (BESMETTING)

Tekens van infectie zijn roodheid, zwelling en/of drainage (lopen) van de wonde. Deze tekens kunnen samengaan met lichte of hogere koortsopstoten. Indien één van deze symptomen optreedt, neemt u contact op met het secretariaat van het Anca Medisch Centrum, met de huisarts of de spoedopname van het Jan Palfijn Ziekenhuis.
LET WEL: indien u naar huisarts gaat is het belangrijk dat u enkel een bloedafname laat uitvoeren voor controle van de infectieparameters en de resultaten zo snel mogelijk laat doorgeven aan Dr. De Smet. De GEPASTE antibiotica kuur kan dan opgestart worden door Dr. De Smet.


PREVENTIE VAN INFECTIE EN TANDHYGIËNE

Een infectie op een andere plaats in het lichaam (longen, nieren, mond, huid, enz....) kan besmetting van uw prothese veroorzaken via de bloedstroom. Neem contact op met uw huisarts indien één van deze infecties zou optreden. Als preventieve maatregel dient u soms een antibioticum te nemen. Bij andere heelkundige ingrepen is het eveneens raadzaam preventief antibiotica toe te dienen. Als een tandingreep gepland is, vraagt u de tandarts om een preventieve antibioticakuur. Een gezond gebit en regelmatige tandcontrole zijn belangrijk om infecties te voorkomen.

ZWELLING

Zwelling (oedeem) komt vaak voor na het plaatsen van een totaalprothese, soms zelfs reeds tijdens de opname of als de patiënt thuis is. Anderen hebben nooit problemen met zwelling. De plaatsen die het meest onderhevig zijn aan zwelling zijn de voet, enkel, knie en dij. De dijzwelling is meestal een rechtstreeks gevolg van de ingreep en treedt onmiddellijk na de operatie op.
Om zwelling van de benen te bestrijden of te voorkomen, dienen de benen zich, in liggende houding, hoger te bevinden dan het hart. “De tenen zouden hoger moeten komen dan de neus.” Neem deze houding aan gedurende 45 minuten tot 1 uur, 2 à 3 maal daags. Als de zwelling te groot wordt en niet vermindert of verdwijnt na de nachtrust of het hoger leggen van de benen tijdens de dag, neemt u contact op met de huisarts, chirurg of spoedopname.

BLOEDVERDUNNING EN TROMBOSEPREVENTIE

Sommige patiënten zullen na het ontslag nog een tijd (drie weken) bloedverdunning nodig hebben door middel van onderhuidse spuitjes. Deze worden bij ontslag voorgeschreven en kunnen door uw huisarts of uw thuisverpleger/thuisverpleegster toegediend worden. Alle patiënten wordt aangeraden tot de volgende medische controle de T.E.D.-kousen (witte antitromboflebitiskousen) aan te houden, zeker overdag, volgens de instructies bij ontslag.

Volgende oefeningen dienen in acht genomen te worden ter preventie van throbosis :

 • Hoesten en diep inademen. Neem de papegaai van het bed vast. Adem in deze positie diep in en uit. Reinig niet alleen de keel. Hoest van heel diep om de dikkere slijmlagen in de longen op te hoesten.
 • Kuitpomp. Wanneer u in bed ligt of in de stoel of zetel zit, doet u best zoveel mogelijk oefeningen voor de kuitspieren.
 • Dijspieroefeningen. Oefeningen voor de quadricepsspier ontwikkelen een belangrijke tonus in uw benen. Duw uw knie op het bed neer alsof u met het been op uw hand zou duwen nadat u dit onder de knie zou hebben gelegd. Maak de spier zo hard mogelijk.
 • Stoelhoogte. De stoel mag niet te laag zijn. Zit niet in een ligzetel. Uw heupgewricht mag niet lager komen dan uw kniegewricht.
 • Positie van het bed. Zet het hoofdeinde van het bed niet te lang rechtop. Rust in bed in vlakke houding, zodat uw heup in een rechte, neutrale en ontspannen positie is.

OPZITTEN

Zit niet langer op dan een half uur per keer. U dient op te staan, te stappen en te veranderen van houding. Tijdens langere uitstappen met de wagen last u best om het half uur een pauze in. Hierbij kunt u het been eens strekken en wat bewegen.

STAPPEN MET HET LOOPREKJE OF KRUKKEN

Volg de instructies van uw toezichthoudende arts of kinesitherapeut, zelfs al voelt u dat u zonder krukken kunt. Hou er rekening mee dat er nog een genezingsproces aan de gang is. Genezing kan een beschermende steun nodig hebben. Stap zo vaak u kunt. Maak een wandeling buiten, als het weer het toelaat, of zoek een grotere ruimte op (zoals een winkelcentrum). Patiënten met een BHR kunnen vroeger stappen zonder krukken.

TRAPPEN LOPEN

Trappen opgaan is toegelaten wanneer dit binnen de normen blijft. Volg de instructies die u kreeg om deze oefening uit te voeren. De eerste weken thuis, na uw ingreep, beperkt u het gebruik van de trap best zoveel mogelijk.

DE WAGEN BESTUREN


U kunt de wagen besturen ongeveer 4 à 6 weken na het ontslag uit het ziekenhuis. Voorwaarde is dat u de volledige controle hebt herwonnen over het geopereerde been.

SPORT

Neem niet deel aan sportactiviteiten tijdens de eerste drie maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. Sportactiviteiten kunnen onder andere bestaan uit zwemmen, fietsen, dansen, ... Het beoefenen van andere sporten dient u eerst met uw arts te bespreken. Gebruik géén oefeninstrumenten, whirlpools of andere vooraleer uw chirurg toestemming heeft gegeven.
Met het gebruik van de BHR, metaal-op-metaal en keramiek-op-keramiekkoppels in de prothesechirurgie is men geneigd de patiënt vele sporten te laten hervatten. Wat kan en wat mag wordt best met uw chirurg besproken.

WATERBED

Maak géén gebruik van een waterbed gedurende de eerste zes tot acht weken na uw ingreep. Vraag eventueel eerst de goedkeuring aan uw arts.

SEKSUELE ACTIVITEIT NA EEN TOTALE HEUPPROTHESE

Vele patiënten en hun partners ervaren een onzeker gevoel of angst bij seksuele activiteit na een heupartroplastiek. De volgende paragrafen zullen de ongerustheid wegnemen.

 • Welk effect heeft een totale heupprothese op uw seksuele relaties? Kandidaten voor een totale heupprothese hebben vóór de ingreep vaak veel pijn en bewegingsbeperking. Deze belemmeren niet alleen de dagelijkse activiteiten, maar hebben ook hun weerslag op de seksuele betrekkingen. Al deze klachten zullen verbeteren na het plaatsen van een totale heupprothese.
 • Wanneer mogen patiënten seks hervatten? Het inwendig littekenweefsel heeft ongeveer 6 weken nodig om voldoende sterk te zijn. De vorming van dit littekenweefsel speelt ook een belangrijke rol in het ontwrichten van een pas geplaatste prothese. Bij sommige patiënten verloopt die littekenvorming sneller; zij kunnen hun seksuele betrekkingen vlugger hervatten. Dit is ook het geval na een BHR procedure.
 • Welke posities zijn veilig en welke voorzorgen dienen er genomen te worden tijdens geslachtsgemeenschap? Richtlijnen voor de patiënt met een totale heupprothese werden reeds duidelijk uitgestippeld. Deze richtlijnen gelden voor alle activiteiten in het dagelijkse leven. Een geheugensteuntje: vermijd te veel buigen in de heup, adductie van de heup (beweging van het been naar het midden toe) en te veel interne rotatie (draaien van het been naar binnen) in geval van een posterieure toegangsweg. Een combinatie van deze bewegingen met plooien en draaien van het been, dient vermeden te worden. In het algemeen is het aangewezen dat de patiënt de meer passieve rol speelt en zich in de “onderste positie” bevindt. Als de heup beter genezen is, kan de patiënt een meer actieve rol spelen. Na enkele maanden kan de patiënt zijn seksuele activiteiten hervatten in eender welke comfortabele positie.
 • Wat moet gezegd worden aan uw partner? Uw partner moet de richtlijnen die u meekreeg eveneens kennen en houden met de bewegingsbeperkingen met overmatig buigen, géén adductie en beperkte rotaties van de heup. Bespreek deze problemen open en vrij met uw partner, waarbij uw comfort, uw ongerustheid en uw angst aan bod komen.
 • Seks na een totale heupprothese is mogelijk en kan postoperatief vlug hernomen worden indien men zich aan de richtlijnen houdt en overdreven bewegingen vermijdt. In het begin zal de “onderste positie”, waarbij de benen uit elkaar en lichtjes geplooid zijn, het veiligst en meest comfortabel zijn en ook de minste energie van de patiënt vergen.
 • Naarmate u verder recupereert zal u actiever worden. Denk eraan: heeft u of uw partner hieromtrent vragen, dan kunt u terecht bij uw orthopedisch chirurg, verpleegster of kinesitherapeut.