Auteursrechten

Copyright ©2001-2017

Website Inhoud

Alle informatie van deze web publicatie is eigendom van BVBA ANCA, te Latem, België. Alle rechten voorbehouden. Deze website, of delen daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, opgeslagen worden in opvraagsystemen, of verzonden worden in welke vorm dan ook, middens electronische, mechanische fotokopieën, opname, framing of anderzijds, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever BVBA ANCA. Het aanbrengen van wijzigingen in de documenten van deze web publicatie, dan wel commercieel gebruik daarvan is schending van de auteursrechten.

Website Ontwerp

Het auteursrecht ©2001-2017 van de website ontwikkeling en ontwerp ligt bij bestOnline web::Design - Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Krediet

BVBA ANCA respecteert alle handelsnamen, merken en rechten van derde partijen, wiens producten worden genoemd op deze site.